Ostatnie wpisy na blogu

Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola

Projekt:

„Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Cel projektu:

Celem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie  zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji pyłu

Wskaźniki produktu:

  1. Długość przebudowanej i wybudowanej sieci ciepłowniczej: 2,86 km
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.
  3. Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych  43 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 12 482  GJ/rok .
  2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) 758,38 Mg CO2/rok.
  3. Redukcja emisji pyłów 0,12 Mg/rok.

Całkowity koszt realizacji projektu: 9 274 805,16 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 6 552 042,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 876 872,07 PLN

Inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli Beneficjent dofinansowania projektu „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola” nr  POIS.01.05.00-00-0018/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu w ramach programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty,

Zgłaszanie nieprawidłowości

informuje, iż istnieje możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektu finansowanego ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanego w zakresie polityki spójności do Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktury i Środowiska:

– specjalny adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl,

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola rychlak.design - projektowanie stron www