Kontakt

Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: sekretariat@pec-stalowawola.pl

NIP: 865-000-32-95
REGON: 830036449
KRS: 0000125078, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości: 7 936 102,40 zł

Konta bankowe

PEKAO S.A.: 11 1240 1792 1111 0010 7523 1267
ING Bank Śląski S.A. o/Rzeszów: 94 1050 1562 1000 0090 3016 8075

Ważne telefony

Centrala
tel. 15 844 02 74
tel. 15 842 33 41
fax: 15 842 75 01

Dział sprzedaży
tel. 15 842-33-52

Dział eksploatacji węzłów i sieci
tel. 15 844-31-64

Wydział Remontów
tel. 15 842 33 41 wew. 47

Zaopatrzenie i Magazyn
15 842 53 91

Dział Przygotowania i Odbioru Robót
15 842 33 41 wew. 67

Główny Księgowy
15 842 33 41 wew. 45

Kadry i Płace
15 842 33 41 wew. 55

Windykacja
15 842 33 41 wew. 30

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola rychlak.design - projektowanie stron www