Kontakt

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Zakład Energetyki Cieplnej 
ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl

NIP: 865-000-30-71
REGON: 830036219
KRS: 0000085943, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości: 120 637 000,00 zł

Konta bankowe

PEKAO S.A.: 11 1240 1792 1111 0010 7523 1267

Ważne telefony

Centrala
tel. 15 844 02 74
tel. 15 842 33 41
fax: 15 842 75 01

Biuro Obsługi Klienta
tel. 15 842-70-86
tel. 15 844-39-78

Dział eksploatacji węzłów i sieci
tel. 15 844-31-64

Wydział Remontów
tel. 15 842 33 41 wew. 47

Zaopatrzenie i Magazyn
15 842 53 91

Dział Przygotowania i Odbioru Robót
15 842 33 41 wew. 67

Dział Finansowo-Księgowy
15 842 34 12 wew. 311

Inspektor Ochrony Danych
15 842 34 12 wew. 888

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola rychlak.design - projektowanie stron www