Archive for category: Projekty UE

Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola

Projekt:

„Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Cel projektu:

Celem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie  zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji pyłu

Wskaźniki produktu:

 1. Długość przebudowanej i wybudowanej sieci ciepłowniczej: 2,86 km
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.
 3. Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych  43 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 12 482  GJ/rok .
 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) 758,38 Mg CO2/rok.
 3. Redukcja emisji pyłów 0,12 Mg/rok.

Całkowity koszt realizacji projektu: 9 274 805,16 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 6 552 042,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 876 872,07 PLN

Inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli Beneficjent dofinansowania projektu „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola” nr  POIS.01.05.00-00-0018/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu w ramach programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty,

Zgłaszanie nieprawidłowości

informuje, iż istnieje możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektu finansowanego ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanego w zakresie polityki spójności do Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktury i Środowiska:

– specjalny adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl,

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej na terenie miast Stalowej Woli i Niska

Projekt:

„Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej na terenie miast Stalowej Woli i Niska”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację systemu ciepłowniczego w Stalowej Woli i Nisku celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji energii cieplnej.

Wskaźniki produktu:

 1. Modernizacja sieci ciepłowniczej o długości 3 667 mb poprzez wymianę izolacji termicznej rurociągów.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 15 618,71 GJ.
 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 1 757,02 Mg CO2/rok.
 3. Redukcja emisji pyłów 0,28 Mg/rok.
 4. Zmniejszenie rocznych strat energii cieplnej w wysokości 23 207,59 GJ/rok

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 280 308,60 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 5 916 950,08 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 319 210,52 PLN

Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli Beneficjent dofinansowania projektu „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRZESYŁU CIEPŁA POPRZEZ WYMIANĘ IZOLACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ NAPOWIETRZNEJ NA TERENIE MIAST STALOWEJ WOLI I NISKA NR POIS.01.05.00-00-0019/17 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu w ramach programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty,

Zgłaszanie nieprawidłowości

informuje, iż istnieje możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektu finansowanego ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanego w zakresie polityki spójności do Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktury i Środowiska:

– specjalny adres: nadużycia.POIS@mr.gov.pl,

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/Zgłaszanie nieprawidłowości.

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola rychlak.design - projektowanie stron www