Ostatnie wpisy na blogu

2020-09-08 Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

1 SIWZ- budowa sieci i węzłów

2 OPZ – zał. nr 1 do SIWZ

3 Formularz ofertowy + załączniki

4 Wzór umowy

PB do zadania nr 1

PB do zadania nr 2.part1

PB do zadania nr 2.part2

PB do zadania nr 3

PB do zadania nr 4.part1

PB do zadania nr 4.part2

PB do zadania nr 5

PB do zadania nr 6

STWiORB likwidacja węzłów grupowych Stalowa Wola

Załącznik nr 1 do STWiORB – Wymagania dla materiałów do budowy sieci

Załącznik nr 2 do STWiORB – specyfikacja techniczna dla węzłów cieplnych

Załącznik nr 3 do STWiORB – wytyczne dla odbiorów robót

STWiORB likwidacja węzłów grupowych Stalowa Wola – Załącznik nr 9

Przedmiar_Zadanie nr 1_sieć i węzły – Załącznik nr 10

Przedmiar_Zadanie nr 2_sieć i węzły – Załącznik nr 11

Przedmiar_Zadanie nr 3_sieć i węzły – Załącznik nr 12

Przedmiar_Zadanie nr 4_sieć i węzły – Załącznik nr 13

Przedmiar_Zadanie nr 5_sieć i węzły – Załącznik nr 14

Przedmiar_Zadanie nr 6_sieć i węzły – Załącznik nr 15

 

2020-09-23 Odpowiedzi na pytania oferentów do pobrania

2020-09-23 Odpowiedź na pytanie oferenta do pobrania

2020-09-24 Odpowiedź na pytanie oferenta do pobrania

2020-09-25 Odpowiedzi na pytania oferentów do pobrania

2020-09-25 Rzut pomieszczenia węzła al. Jana Pawła II 60 do pobrania

2020-09-28 Odpowiedzi na pytania oferentów do pobrania

 

2020-10-01 Informacja z otwarcia ofert do pobrania

 

2020-10-26 Ogłoszenie o wyborze oferty do pobrania

 

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola rychlak.design - projektowanie stron www