Władze spółki

Zarząd Spółki:

mgr inż. Zbigniew Paleń – Prezes Zarządu

mgr Radosław Sagatowski – Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

Stefan Woźniak – Przewodniczący Rady

Grzegorz Olszański – Z-ca Przewodniczącego Rady

Tomasz Gargaś – Sekretarz Rady

Zbigniew Kostek – Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Stalowa Wola reprezentowana przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola