O spółce

  • Wielkość zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców – 121,8 MW
  • Roczna sprzedaż energii cieplnej za 2018 rok – 785 056 GJ
  • Liczba odbiorców – 1150
  • Długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej – 118,5 km
  • Ilość węzłów cieplnych – 520 szt.
  • Stan zatrudnienia – 83 osoby

Stan na dzień 01.01.2019 r.

1174

Liczba odbiorców

119,4 km

Długość sieci ciepłowniczej

124,68 MW

Ilość zamówionej mocy

510

Ilość węzłów cieplnych

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola