O spółce

  • Wielkość zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców – 124,68 MW
  • Roczna sprzedaż energii cieplnej za 2016 rok – 818 552 GJ
  • Liczba odbiorców – 1174
  • Długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej – 119,4 km
  • Ilość węzłów cieplnych – 510 szt.
  • Stan zatrudnienia – 90 osób

Stan na dzień 01.01.2017 r.

1174

Liczba odbiorców

119,4 km

Długość sieci ciepłowniczej

124,68 MW

Ilość zamówionej mocy

510

Ilość węzłów cieplnych

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola