Archive for category: Aktualności

Sezon grzewczy 2019/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zawiadamia o gotowości do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020.

Uruchomienie dostaw ciepła do zasobów mieszkalnych i użytkowych odbywa się po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego do PEC Sp. z o.o. przez administratora lub zarządcę budynku.

Od 01.03.2019r. nowe ceny

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona Taryfa dla ciepła:
– PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Decyzja Nr OKR.4210.28.2018.TK z dnia 14 lutego 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lutego 2019 r. poz. 1067.

W związku z powyższym z dniem 01.03.2019 r. ulegają zmianie ceny ciepła zatwierdzone dla PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola