Archive for category: Aktualności

Przerwa w dostawie ciepłej wody

PEC Sp. z o.o. w St. Woli informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac na rurociągach ciepłowniczych w źródle ciepła (podłączenie rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.),  w  dniach od 27 sierpnia do 29 sierpnia br. nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody.                     

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Od 01.03.2019r. nowe ceny

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona Taryfa dla ciepła:
– PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Decyzja Nr OKR.4210.28.2018.TK z dnia 14 lutego 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lutego 2019 r. poz. 1067.

W związku z powyższym z dniem 01.03.2019 r. ulegają zmianie ceny ciepła zatwierdzone dla PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2018/2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli zawiadamia o gotowości do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2018/2019.
Uruchomienie dostaw ciepła do zasobów mieszkalnych i użytkowych odbywa się po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego do PEC Sp. z o.o. przez administratora lub zarządcę budynku.

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola