Archive for category: Aktualności

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2018/2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli zawiadamia o gotowości do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2018/2019.
Uruchomienie dostaw ciepła do zasobów mieszkalnych i użytkowych odbywa się po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego do PEC Sp. z o.o. przez administratora lub zarządcę budynku.

Uzupełnienie zładu sieci ciepłowniczej

Informujemy, że z dniem 17 września 2018r. przystępujemy do uzupełnienia zładu sieci ciepłowniczej na terenie miast Stalowa Wola i Nisko.

Prosimy Odbiorców o zabezpieczenie przed zalaniem własnych węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych w budynkach. Dodatkowo prosimy o podanie do tego terminu, w formie pisemnej budynków nieprzygotowanych do uzupełnienia zładu.

 

Od 01.11.2017r. nowe ceny i stawki opłat.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostały zatwierdzone
Taryfy dla ciepła:
– TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie Decyzja Nr OKA.4210.35.2017.1883.XIII.CW z dnia 05 października 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 10 października 2017 r. poz. 3316.
– PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli Decyzja Nr OKR-4210-19(9)/2017/199/XIV/MGI z dnia 13 października 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 13 października 2017 r. poz. 3371.
W związku z powyższym z dniem 01.11.2017 r. ulegają zmianie ceny ciepła zatwierdzone dla TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie oraz ulegają zmianie wysokości stawek opłat przesyłowych zatwierdzonych dla PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola